• Thông báo:

Tuyển dụng Kế toán trưởng làm việc tại Ngoại Giao Đoàn - Bắc Từ Liêm - HN

Nguyễn Thế Song

Địa chỉ: Tầng 4, tòa N01 T3 Khu Ngoại giao đoàn - Bắc Từ Liêm - HN

Nơi làm việc: Hà Nội

691 lượt xem - Đã hết hạn

Các phúc lợi dành cho bạn

Bạn Sẽ Làm Gì

Kế toán trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp toàn bộ công tác hạch toán kế toán,
thống kê, thông tin kinh tế, hạch toán kinh tế và quản lý tài chính, đảm bảo vừa tuân thủ các quy
định Nhà nước, của công ty.
-      Quản lý và điều hành Phòng Tài chính kế toán.
- Đào tạo và hướng dẫn nhân viên thành thạo các công việc phần hành. Chịu trách nhiệm
trước Ban giám đốc về hoạt động của phòng kế toán.
-      Kiểm tra, soát xét chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động thu chi của Công ty đảm bảo rõ
ràng, minh bạch theo đúng quy định pháp luật, của công ty.
-     Cải tiến, hoàn thiện, tổ chức thực hiện các quy trình nghiệp vụ kế toán đáp ứng yêu cầu quản
lý, bảo đảm việc ghi chép, tính toán số liệu chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ toàn bộ quá
trình hoạt động kinh doanh trong toàn công ty.
- Tổ chức chỉ đạo việc kiểm kê, đánh giá chính xác tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tiền mặt,
thành phẩm, hàng hóa, từ kết quả kiểm kê, đánh giá tình hình sử dụng và quản lý vốn cũng như
phát hiện kịp thời các trường hợp làm sai nguyên tắc quản lý tài chính kế toán.
- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế của Công ty nhằm bảo vệ cao nhất quyền
lợi của Công ty.
-      Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế hàng tháng, báo cáo tài chính theo quy định, hồ sơ quyết toán
thuế năm, báo cáo tài chính năm theo quy định hiện hành gửi các cơ quan chức năng.
- Tổ chức công việc chuẩn bị, trực tiếp cung cấp, giải trình số liệu thanh tra, quyết toán thuế
khi có yêu cầu của cơ quan thuế.
- Làm việc với các cơ quan liên quan của Nhà nước như thuế, quản lý thị trường,…
- Bảo đảm yêu cầu về bảo mật thông tin kinh tế – tài chính.
-      Lập báo cáo quản trị đình kỳ kịp thời cho Ban Giám đốc để phục vụ cho các quyết định
quản lý đạt hiệu quả.
- Tham mưu cho Ban Giám đốc công tác kiểm soát hoạt động tài chính
-      Thực hiện những công việc theo sự phân công của Ban giám đốc

Chuyên Môn Của Bạn

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp đại học Kinh
tế quốc dân, Học viên tài chính, Đại học Thương mại.
- Kinh nghiệm tối thiểu 10 năm trong đó kinh nghiệm tối thiểu 4 năm làm kế toán trưởng.
- Đã từng trực tiếp thực hiện công việc thanh quyết toán với cơ quan thuế.
- Nghiệp vụ: nắm chắc được các hạch toán của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Nắm vững
các quy định về thuế, tài chính và các chế độ hiện hành khác.
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa và biết sử dụng các phần mềm bán hàng là
một ưu thế.
- Có phẩm chất: Trung thực, cẩn thận, thẳng thắn, chăm chỉ, kiên định, chịu được áp lực
cao. Khả năng giao tiếp, ứng xử khéo léo. Am hiểu pháp luật, có tư duy logic tốt.
- Có kỹ năng quản lý, tổ chức, lãnh đạo, thuyết trình, thuyết phục.
- Kỹ năng tin học văn phòng : Thông thạo Words, Excel
- Tiếng Anh : đọc hiểu cơ bản.
- Kỹ năng cá nhân : Sáng tạo trong công việc

Hồ sơ bao gồm

Về Công Ty Chúng Tôi

Nguyễn Thế Song

Địa chỉ: Tầng 4, tòa N01 T3 Khu Ngoại giao đoàn - Bắc Từ Liêm - HN

Tên người liên hệ: Nguyễn Thế Song

Email: tuyendung@mamanbebe.com.vn

Điện thoại liên hệ: 0911472882

Qui mô công ty: 100 - 200 người

Việc làm khác từ Công ty này