• Thông báo:

Tìm Công Việc Mơ Ước. Nâng Bước Thành Công!

NGÀNH NGHỀ

853
416
302
157
137
92
67
47
36
13
10
8
7
6
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

ĐỊA ĐIỂM

1815
72
10
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

KỸ NĂNG

1778
1484
541
152
149
77
69
68
66
60
52
49
34
20
18
18
14
12
12
12
11
10
9
8
7
7
6
6
6
6
6
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MỨC LƯƠNG

Danh sách việc làm kế toán

1923 công việc được tìm thấy

kẾ TOÁN CÔNG NỢ

Công ty CP Tam Kim

515 Hà Nội

$250 - $300

Cập nhật: 04-11-2017

KẾ TOÁN THUẾ

Công ty World Star

528 Hà Nội

$350 - $400

Cập nhật: 02-11-2017