Một số lưu ý khi kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017

  Ngọc Anh (sưu tầm)

  22/02/2017

Theo Công văn 1594/BTC-CĐKT ban hành ngày 08/02/2017 về việc kinh doanh dịch vụ kế toán (DỊCH VỤ KẾ TOÁN) đối vơi doanh nghiệp năm 2017 có một số lưu ý như sau

Theo đó, Bộ Tài chính đã công khai và cập nhật thường xuyên trên trang thông tin điện tử của Bộ về Danh sách các doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán có đủ điều kiện kinh doanh năm 2017.

 Do đó, các tổ chức, cá nhân nào không có tên trong danh sách công khai của Bộ Tài chính thì không được phép kinh doanh dịch vụ và sẽ bị xử lý vi phạm hành chính do vi phạm quy định của Luật Kế toán.

Ngoài ra, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán cần lưu ý:

- Chỉ có những doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (GCN) dịch vụ kế toán và những kế toán viên được cấp chứng chỉ hành nghề do Bộ Tài chính cấp mới được hành nghề.

- Doanh nghiệp được kinh doanh dịch vụ kế toán gồm các doanh nghiệp được cấp GCN dịch vụ kế toán và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán thành lập trước ngày 01/01/2017 (có 24 tháng để đảm bảo đủ điều kiện được cấp GCN).