• Thông báo:

KẾ TOÁN VẬT TƯ

Địa chỉ:

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

326 lượt xem - Đã hết hạn

Các phúc lợi dành cho bạn

Bạn Sẽ Làm Gì

- Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan trước khi thực hiện Nhập/ xuất kho

- Hạch toán việc nhập xuất kho, vật tư, đảm bảo sự chính xác và phù hợp của các khoản mục chi phí và vụ việc công trình.

- Phối hợp với kế toán công nợ đối chiếu số liệu phát sinh hàng ngày.

-Xác nhận kết quả kiểm, đếm, giao nhận hóa đơn, chứng từ và ghi chép sổ sách theo quy định.

- Lập chứng từ nhập xuất, hóa đơn bán hàng.

- Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn.

- Kiểm soát nhập xuất tồn kho.

- Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hóa vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty.

Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.

- Trực tiếp tham gia kiểm kê đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận.

- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ ( hoặc đột xuất).

- Chịu trách nhiệm biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất

Chuyên Môn Của Bạn

Tốt nghiệp cao đẳng , đại học các trường đào tạo chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực công việc, có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên, sử dụng thành thạo máy tính.

Địa chỉ làm việc: 149/42 Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú

 

Hồ sơ bao gồm

Ứng viên quan tâm vui lòng nọp cv qua địa chỉ email: chungcudaithanh149@gmail.com hoặc liên hệ qua số 02822241224

Về Công Ty Chúng Tôi

Địa chỉ:

Tên người liên hệ:

Qui mô công ty:

Việc làm khác từ Công ty này