• Thông báo:

Kế Toán Trưởng

Công ty Việt Dutch

Địa chỉ: CT4A1, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Nơi làm việc: Hà Nội

421 lượt xem - Đã hết hạn

Các phúc lợi dành cho bạn

- Mức lương: Thương lượng

Bạn Sẽ Làm Gì

1. Tham mưu Giám đốc, xây dựng hệ thống quản lý tài chính – kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty
2. Chủ trì việc lập và tổ chức thực thi kế hoạch tài chính của Công ty:
3. Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của Công ty
4. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán
5. Tham gia thẩm định các dự án/kế hoạch đầu tư sản xuất/tài chính – tiền tệ:
a. Đánh giá, phân tích, thẩm định tính hiệu quả các dự án/kế hoạch đầu tư, các hợp đồng kinh tế.
b. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp huy động vốn và quản lý phần vốn góp của Công ty tại các đơn vị khác.
c. Xây dựng và đề xuất các phương án phân phối lợi nhuận, sử dụng các quỹ tài chính, đầu tư tài chính, quản trị vốn lưu động.
6. Quản lý, điều hành công việc của cán bộ, nhân viên trong phòng
7. Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp
8. Chủ trì hoặc tham gia các dự án của Công ty theo phân công của người quản lý trực tiếp.

Chuyên Môn Của Bạn

Trên 5 năm kinh nghiệm kế toán trưởng
Thành thạo tiếng anh 4 kỹ năng
Giới tính Nam 

Hồ sơ bao gồm

CV, SYLL, CMT, bằng cấp, bảng điểm

Về Công Ty Chúng Tôi

Công ty Việt Dutch

Địa chỉ: CT4A1, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Tên người liên hệ: Phòng nhân sự

Email: vohoangnamapa@gmail.com

Điện thoại liên hệ: 0971136689

Qui mô công ty: 50 - 100 người

Việc làm khác từ Công ty này