• Thông báo:

Kế toán tổng hợp

Công ty Cổ phần truyền thông Rec Việt Nam

Địa chỉ: 116 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội

Nơi làm việc: Hà Nội

465 lượt xem - Đã hết hạn

Các phúc lợi dành cho bạn

Lương cao hấp dẫn

Được hướng tất cả quyền lợi theo quy định của nhà nước

Bạn Sẽ Làm Gì

+ Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn, dưới sự quản lý điều hành của Ban Giám đốc ( và cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám Đốc).

+ Phối hợp với các bộ phận khác của công ty để phát huy hiệu quả công việc.

+ Cập nhật các chứng từ nội bộ Thu, chi, nhập, xuất, giấy báo nợ, giấy báo có, phiếu kế toán ….

+ Theo dõi công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng nhân viên, kho hàng hoá…., cung cấp số liệu liên quan khi Ban giám đốc yêu cầu.

+ Lập các báo cáo : Thu, chi, nhập – xuất – tồn, nợ phải thu, nợ phải trả, doanh số … hàng tháng, quý, năm.

+ Kiểm tra đối chiếu giữa các đơn vị, nội bộ, giữa chi tiết và tổng hợp.

+ Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh

+ Kiểm tra cân đối giữa số liệu chi tiết và tổng hợp.

+ Kiểm tra sự lý và khớp đúng giữa số dư cuối kỳ với báo cáo chi tiết.

+ Hoạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ.

+ Theo dõi công nợ, quản lý công nợ của toàn công ty. Xác định và đề xuất dự phòng hoặc xử lý công nợ khó đòi.

+ Chăm sóc và thúc đẩy doanh số của khách hàng, đại lý của công ty.

+ Lập báo cáo tài chính ( nội bộ) theo từng: Quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

+ Tham gia phối hợp kiểm tra, kiểm kê, các đơn vị cơ sở liên quan.

+ Cải tiến phương pháp hạch toán và các chế độ báo cáo

+ Lưu trữ dữ liệu theo quy định.

+ Kiểm tra và xử lý các số liệu, các tài khoản nhằm hỗ trợ kế toán trưởng thực hiện báo cáo tài chính năm.

Chuyên Môn Của Bạn

- Nữ - Có Kinh nghiệm

- Xử lý công việc nhanh và chính xác.

- Thẳng thắng, trung thực, khách quan.

- Vui vẻ, hòa đồng, thân thiện với đồng nghiệp.

- Có khả năng giao tiếp và đàm phán tốt với đối tác

Hồ sơ bao gồm

- Đơn xin việc. - Sơ yếu lý lịch. - Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe. - Các bằng cấp có liên quan.

Về Công Ty Chúng Tôi

Công ty Cổ phần truyền thông Rec Việt Nam

Địa chỉ: 116 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội

Tên người liên hệ: Vũ Đức Phương

Điện thoại liên hệ: 0979436256

Qui mô công ty: 1 - 50 người

Việc làm khác từ Công ty này