DDP HEADHUNTER

Đánh giá: (0 lượt đánh giá) Đánh giá của bạn

Địa chỉ: Trung Hoà - Nhân Chính – Hà Nội - Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

Lĩnh vực hoạt động: Công nghệ thông tin, thực hiện triển khai 1 dự án duy nhất

Thông tin tuyển dụng:


KẾ TOÁN TỔNG HỢP

797 Hà Nội

$600 - $750

Cập nhật: 27-12-2018

Đã hết hạn