Công ty TNHH KDTH Nguyên Hưng

Đánh giá: (0 lượt đánh giá) Đánh giá của bạn

Địa chỉ: Tư Đình- Long Biên - Hà Nội - Long Biên - Long Biên - Hà Nội

Thông tin tuyển dụng:


Kế toán tổng hợp

517 Hà Nội

$350 - $500

Cập nhật: 01-11-2017

Đã hết hạn