Băng dính Minh Sơn

Đánh giá: (0 lượt đánh giá) Đánh giá của bạn

Địa chỉ: 118 Nguyễn Ngọc Nại Thanh Xuân, HN - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội

Thông tin tuyển dụng:


KẾ TOÁN + VĂN PHÒNG

468 Hà Nội

$300 - $400

Cập nhật: 24-09-2018

Đã hết hạn